+47 998 55 883

Forskaling | Armering | Betong | Tømrer | Snekker

Forskaling | Armering | Betong | Tømrer | Snekker

Forskaling | Armering | Betong | Tømrer | Snekker

Produkter og tjenester

R.K. Betongpartner AS kan tilby følgende:

  • Forskaling
  • Armering
  • Betong
  • Montering av betongelementer

Andre fagområder på forespørsel

Våre håndverkere har ansettelse hos oss. R.K. Betongpartner AS sørger for arbeidstillatelser, arbeidskontrakter, skatter, avgifter, yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring (bedrift og produkt), tjenestepensjon, arbeidstakerregistret, boliger, annen innmelding til norske myndigheter mm. Dokumentasjon på dette er tilgjengelig for våre kunder til enhver tid.