+47 998 55 883 info@rkbetongpartner.no

Et bindeledd mellom dyktige fagfolk og entreprenører

 

Trenger firmaet ditt arbeidskraft?

R.K. Betongpartner AS er et selskap som tilbyr kompetanse gjennom dyktige,
faglærte og arbeidsvillige håndverkere som både entreprenører og håndverkerfirma
vil ha stor glede av.

Vår oppgave er å leie ut fagfolk til prosjekter på kortere og lengre sikt.
Vi har BAS’er som kan lede arbeidet. Våre kunder kan dermed sikre arbeidsplasser til sine faste ansatte,
og kan ta svingningene i markedet ved hjelp av våre håndverkere.

R.K. Betongpartner AS
er et selskap som tilbyr kompetente
ansatte over hele landet.